RODO

Klauzula informacyjna zgodna z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (od 25 maja 2018 r.).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Pokoje Gościnne Wiktoria, ul. Flisacka 26, 34-460 Szczawnica, adres e-mail: info@wiktoria-szczawnica.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane być mogą w celu świadczenia usług noclegowych.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
  4. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu określonego w pkt. 2
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.